Kund Registering

Hej!

Vi har glädjen att vara i tagen att upprätta ett kontrakt med dig/er gällande genomförande av projekt.

Vi ber dig/er därför att här intill fylla i de uppgifter du/ni känner igen som aktuella för våra mellanhavanden, men också gentemot berörda myndigheter, etc.

Uppgifterna kommer att hanteras varsamt, och endast användas för ändamålet, samt i korrespondens med dig/er.

Välkommen till Eneka Bygg!

/Enekagänget